Adetex Brussels Tienen Vereniging van detectives en experten

Onze missie

Enkele autodeskundige ingeschreven op de lijst van het I.A.E. – instituut van de Auto-Experts – kunnen en mogen gelast worden voor expertise.

Alle experten van ons bureau zijn aangesloten aan het instituut, zijn lid van UPEX en hebben een Assuralia aggregatie.

Het legaal kader

De wet van 6 oktober 2011 tot wijziging de wet van 15/ mei  2007, organiseert het beroep van auto-expert en beschrijft de taken die uitsluitend zijn voorbehouden aan de bij het I.A.E. geregistreerde professionals. De IAE die verantwoordelijk is voor nazicht en controle van de wettelijke bepalingen.

Zijn activiteiten

 • De identificatie , beschrijving, evaluatie van voertuigen ,
 • De verificatie van hun overeenkomsten met de wet en regelgeving ,
 • Het Bepalen, waarderen en het zoeken naar de oorzaak van schades, slijtages, verborgen gebreken en afwijkingen.
 • Het bepalen van de manier van herstellen, de duur van de werken en het nazicht hiervan.
 • Het onderzoeken van de verantwoordelijkheden,
 • Het opmaken van gemotiveerde uitvoeringsrapporten volgens de toevertrouwde opdracht

Voor wie ?

 • Voor de verzekeringmaatschappij, volgens het verkregen mandaat
 • Voor de rechtbank volgens de verkregen opdracht

Wanneer ?

Bij een geschil  :

 • Met de aangestelde expert ,
 • Met de hersteller ,
 • Met de autofabrikant
 • Betreft de verantwoordelijkheden.