Adetex Brussels Tienen Vereniging van detectives en experten

Rechtsbijstand, tegenexpertise, privé (garantie),…

Bij een tegenexpertise kunnen we optreden als technisch adviseur in geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van een ongeval, een defect of slechte herstelling.